Cyklojízdy.cz - pražské cyklojí­zdy

Města cyklojízd: Praha | Brno | Plzeň | Ostrava | Liberec

Obsah:

Modele de proiecte educationale

ARGUMENTATION 3 capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE 5 1,1 Definiţia proiectelor şcolare educaţionale 5 1,2 scurt istoric al proiectelor şcolare educaţionale 6 capitolul 2. TIPOLOGIA PROIECTELOR ŞCOLARE EDUCAŢIONALE 8 2,1 Consideraţii GENERALE 8 2,2 programe şi proiecte educaţionale 8 2,3 tipologia proiectelor şcolare educaţionale 9 capitolul 3. CADRUL STRATEGIC AL REALIZĂRII PROIECTELOR ŞCOLARE EDUCAŢIONALE 12 3,1 Vizianía şcolii 12 3,2 Misiini şcolii 12 3,3 strategia şcolii 14 3.3.1 componentele strategiei şcolii (Cu aplicaţie la Liceul pedagogique “Sabin Drăgoi” Deva) 14 3.3.2 locul şi rolul proiectelor şcolare educaţionale în strategia instituţiei şcolare (Cu aplicaţie la Liceul pedagogique “Sabin Drăgoi” Deva) 17 3.3.3. Condiţii strategice şi tactice ALE unui proiect Şcolar educaţional 20 capitolul 4. Aspecte ALE relaţiei proiectelor şcolare educaţionale cu Mediul 22 4,1 factorii de Mediu Care influenţează proiectele educaţionale 22 4,2 caracteristici ALE Mediului în relaţia cu Proiectul educaţional 23 4,3 metode şi Instrumente de Analize a Mediului aplicate la Liceul pedagogique “Sabin Drăgoi” Deva) 24 4.3.1 Analiza SWOT 24 4.3.2 Analiza PEST 26 capitolul 5. CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI ŞCOLAR EDUCAŢIONAL 27 5,1 MODELE ALE ciclului de VIAŢĂ al proiectelor 27 5,2 Definirea PROIECTULUI ŞCOLAR educaţional 29 5.2.1 ideea 29 5.2.2 Căutarea partenerilor 30 5.2.3 Pregătirea iniţierii PROIECTULUI 31 5.2.4 Evidenţa derulării proiectului 32 5,3 planificarea proiectului Şcolar educaţional 34 5.3.1 structura planului de proiect educaţional 34 5.3.1.1 tema şi titlul proiectului Şcolar educaţional 36 5.3.1.2 Date despre Autoritatilor 37 5.3.1.3 obiectivele GENERALE şi specifice ALE proiectelor educaţionale 38 5.3.1.4 activităţile proiectului 40 5.3.1.5 indicori de performanţă 44 5.3.1.6 bugetul proiectului 45 5.3.1.7 proceduri de monitorizare şi Coruptia a proiectului 49 5.3.1.8 proceduri de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului 54 capitolul 6. MANAGERUL DE PROIECT 56 6,1 caracteristici ALE managerului 57 6,2 Competenţe ALE managerului de proiect educaţional 57 capitolul 7. Concluzii 59 anexe Bibliografie managementul de proiect, este bine reprezentat în Literatura de specialitate specifică problematicii proiectelor iniţiate de instituţii Economice Care dezvoltată o amplă activez de cercetare pentru rezolvarea problemelor de calitatea produselor, de piaţă, de concurenţă, de profit etc. Pentru proiectele şcolare educaţionale în Literatura referitoare la managementul educaţional Sitiera abordări tangenţiale cu problematica proiectului de dezvoltare instituţională al şcolii, fapt Care induire unele confuzii sau chiar neclarităţi de démobilzatoare. AM considerat că, experienţa şi expertiza managementului proiectelor pentru domeniul Economique, prin adaptare la caracteristicile specifice domeniului educaţional, poate prefigura un model de Management al proiectului Şcolar educaţional, Desigur perfectibil, Atât de necesar în condiţiile în Care interesul pentru parteneriate educaţionale este deosebit de crescut.


« zpět na titulní stránku

 

Kontaktujte nás na info@cyklojizdy.cz. Cyklojízdy podporují...

 na titulní stránku