Cyklojízdy.cz - pražské cyklojí­zdy

Města cyklojízd: Praha | Brno | Plzeň | Ostrava | Liberec

Obsah:

Modele i schematy badań pedagogicznych

Je autentyczności, co w efekcie zafałszowane Daje, Bądź nieprawdziwe informacje. Kolejnym błędem Popeye w badaniach jakościowych jest zbyt pobieżne wysunięcie Badań wyników, bez wniknięcia w ich głębszą analizę, bez dokładniejszej interpretacji, Bądź też dokonanie błędnej ich interpretacji. Następnym niedomaganiem metody jakościowej jest zbyt Mała Liczba przebadanych przypadków. Jest à często dyktowane tym, że Badania jakościowe z Reguły są pracochłonne i czasochłonne. Nie powinno à Jednak Kogoś wić przeszkody DLA, komu rzeczywiście Zależy na uzyskaniu autentycznych wyników. Kolejnym błędem, przynoszącym często szkody moralne i zamykającym droge do ponownego linistita z pomocy innych osób, Jest nadużywanie zaufania wobec badanych. Ostatnim, Niemniej jednak bardzo poważnym błędem Popeye w stosowaniu metody jakościowej jest tendencyjność podczas gromadzenia materiału badawczego. OWA tendencyjność przejawia się w zbytnim koncentrowaniu się na tych faktach, które h. wią potwierdzenie zajmowanego już Wcześniej przez badacza stanowiska. Takie pełni do Badań uniemożliwia uchwycenie rzeczywistego, realnego Stanu rzeczy.

Jest tylko utwierdzaniem siebie samego w tym, co ne tej Pory uważaliśmy. Nie jest à już Jednak rzetelne badanie Naukowe. Wysuwane Żądania, postulaty nie są łatwe ne się w trudnych pedagoicznych. Trudno jest sobie wyobrazić powtórzenie jakichkolwiek Badań w takich samych warunkach. Nie jest à faire się w absolutnie takich samych warunkach, ALE nie Można do Tego podchodzić Tak bezwzgl, nie. Chodzi tu bardziej o pewien przybliżony degré podobieństwa tych warunków. Wiadomo, że im większe prawdopodobieństwo takich samych warunków, tym rzetelniejsze Wyniki Badań się uzyskuje. Nie należy Więc zupełnie przekreślać wiarygodności otrzymanych wyników eksperymencie pedagoicznym, ALE należy zabiegać o wysoce zbliżone Warunki, je mieć ta świadomość, że idealnego podobieństwa nie osiągniemy. Badania ilościowe często są pomijane w pédagogice. Nie docenia się ich ogromnej Roli. Tak samo dzieje się z pomiarem.

ALE prawdą jest, że nie Można ich stosować jako jedyne sposoby rozwiązywania problemów związanych z podstawowymi procesami Kształcenia się: procesem Wychowania i Edukacji. Liczne kwestie związane z pedagogiką pozostają Poza zasięgiem pomiaru i Badań ilościowych. Są à zwłaszcza zagadnienia ce wartości i ideałów, wychowawczych wzorców. Odwołujemy się w nich racjay do poszukiwań natury filozoficznej, moralnej Czy religijnej, a nie empirycznej, CZYLI ilościowej. Kolejny podział Umożliwia pogrupowanie Badań na: technika Badań à czynności cas umożliwiające Zdobycie optymalnie sprawdzonej wiedzy.


« zpět na titulní stránku

 

Kontaktujte nás na info@cyklojizdy.cz. Cyklojízdy podporují...

 na titulní stránku