Cyklojízdy.cz - pražské cyklojí­zdy

Města cyklojízd: Praha | Brno | Plzeň | Ostrava | Liberec

Obsah:

Za oponou velkých cyklojízd

Jak vypadají přípravy velké cyklojízdy? Komunikují organizátoři s úřady a institucemi? Co se dělá proto, aby byl průjezd takové masy lidí co nejhladší?

 Co stojí u zrodu cyklojízd? Jak je vnímají jejich organizátoři?

Pražské cyklojízdy fungují posledních několik let ve stejném režimu jako převoz nadměrného nákladu, městský běh nebo jiná “zvláštní užívání pozemních komunikací”. Jsou kulturně-společenskou akcí, jejíž uskutečnění je veřejným zájmem deklarovaným záštitou ze strany MHMP a následnou koordinací s Odborem dopravy MHMP, Dopravní policií a Dopravním podnikem HMP.

Za cca deset let své existence prošly velké pražské cyklojízdy logickým vývojem zohledňujícím změny prostředí, ve kterém se odehrávají. Podobně jako ve většině světových měst se zprvu vynořily jako projev svobodného pohybu po městě a zájmu o kvalitu prostředí ve kterém žijeme. Nové myšlenky narážely na “pochopitelné nepochopení” a odpor ze strany úřadů a institucí zvyklých na své tempo a klid. Postupem času se mění lidé na obou stranách a rovněž jejich vzájemná interakce. Cyklistická doprava si získala tisíce podporovatelů a uživatelů a pomalu, ale jistě pro ni vzniká prostor v pražských ulicích. Kampaň Do práce na kole odhalila, že na kole se už do zaměstnání jezdí v několika stovkách firem a institucí, ministerstva či magistrát nevyjímaje.

Organizátor –Auto*Mat – určí datum a čas, vytvoří návrh trasy a následně požádá MHMP o záštitu akce. Odbor dopravy MHMP dostává cca dva měsíce před akcí návrh trasy a žádost o svolání koordinační schůzky s Dopravní policií a Dopravním podnikem. Ke schůzce dochází většinou dva týdny před jízdou.

V mezidobí Auto*Mat zahájí propagaci akce a začíná oslovovat dobrovolníky, aby měl v den akce okolo sedmdesáti lidí dopředu připravených na pomoc se “špuntováním” v průměru 130 bočních ulic. Na jejich informačním setkání, kde představíme návrh trasy, okolnosti cyklojízdy, náplň činnosti jednotlivýchlidí a určíme časový harmonogram aktivit.

Čím větší propagace cyklojízdy, tím větší je i informovanost veřejnosti o jejím konání. Informuje se přes sociální sítě, weby a tiskoviny (plakáty, letáky), za pomoci mediálních partnerů, tiskové zprávy či konference i MHMP. Po schválení trasy ji zveřejníme a informujeme Národní informační centrum pro dopravu, které zprávu předává dopravním dispečinkům. Sami upozorňujeme na akci pražské taxislužby. Dopravní policie o akci informuje na svých informačních návěstidlech. Účastníci cyklojízdy jsou několikrát seznámeni s jejími pravidly.

Na koordinační schůzce s Dopravní policií a Dopravním podnikem se domlouvají detaily trasy a načasování. Auto*Mat se snaží o co možná nejmenší omezování tramvají a chodců. S ohledem na to plánujeme trasu a určujeme dobrovolníky na pouštění chodců v rozumných intervalech na klíčových přechodech. Podobně chceme pouštět i tramvaje, což bohužel občas paradoxně naráží na přístup dispečerů Dopravního podniku.

Těsně před dnem cyklojízdy dostávají nahlášení špuntaři balíček s trasou, fotkami klíčových míst, komunikačními tabulemi, informacemi pro řidiče a soupisem nezbytných informací.

V den akce se organizátorská skupina setkává s předstihem, aby si mohla rozdělit identifikační vesty, vysílačky pro komunikaci mezi policejním vedoucím vozem, čelem a týlem cyklojízdy. Hlavní speaker informuje dorazivší veřejnost o trase a pravidlech cyklojízd, vybízí pomaleji jedoucí – zejména rodiny s dětmi – aby vyrazili na čele cyklojízdy, které jede nejpomaleji a nejplynuleji.

V čas sjednaný s vedoucím vozem, kde jedou zástupci Dopravní policie a  Dopravního podniku, cyklojízda vyráží. Policejní motooddíl začíná špuntovat křižovatky, aby byl hned vystřídán špuntaři z řad organizátorů, které koordinuje vedoucí jezdec či jezdkyně. Tato osoba nejenže komunikuje s vedoucím vozem a lidmi, kteří sledují dění v prostředku a v týlu cyklojízdy, hlídá také rychlost, aby nepřesáhla 12km/h a omezilo se tak trhání pelotonu. Tak takhle se tedy jede…

Se všemi zúčastněnými s odstupem několika dní probíhá debriefing, abychom pro příště zase něco vylepšili.

Doufáme, že vám tento článek ukázal, že kýžený výsledek -nevšední zážitek a spokojenost tisíců lidí dvakrát do roka – vzniká z času, energie a peněz mnoha lidí, kteří o něj mají zájem a usilují o něj jak můžou. Jestli se vám ten cíl líbí taky a jestli máte cyklojízdy rádi, přidejte se k nám. Buď jako dobrovolníci nebo rovnou vstupem do Klubu přátel Auto*Matu. I vaše energie nebo peníze pak pomůžou k výsledkům, které mění naše město.

 

 


« zpět na titulní stránku

 

Kontaktujte nás na info@cyklojizdy.cz. Cyklojízdy podporují...

 na titulní stránku